piątek, 17 maja 2013

D - Lepszy od...


"Nie jest naj­ważniej­sze, byś był lep­szy od in­nych.Naj­ważniej­sze jest, byś był lep­szy od sa­mego siebie z dnia wczorajszego".

 

- Mahatma Gandhi

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz