niedziela, 17 lutego 2013

D - Lepszy od samego siebie



Nie jest naj­ważniej­sze, byś był lep­szy od in­nych. Naj­ważniej­sze jest, byś był lep­szy od sa­mego siebie z dnia wczorajszego.
Mahatma Gandhi



Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza